Please reload

Dołącz

18/07/2014

Emocje w coachingu 

Są obecne zarówno po stronie klienta, jak i coacha. Uświadomione lub nie. Wyrażone konstruktywnie lub destruktywne. Mają wreszcie różne natężenie i funkcje. Jestem przekonany, że ignorując tę część życia pozbędziemy się ważnego doradcy. Nie jest więc...

05/06/2014

(Relacja z wykładu)

W pierwszej części wykładu, podzieliłem się swoim doświadczeniem w obszarze pracy z emocjami podczas coachingu. Odwołałem się do sytuacji coachingowych, w których klient miał przestrzeń na przeżywanie własnych emocji oraz szansę na angażowanie ich w...

Please reload

  • GoldenLine.jpg
  • Facebook Classic
  • Google Classic

18/07/2014

Please reload

Ostatnie posty
Szukaj po tagach

"Zrozumienie ludzi wymaga całkowitego wyzbycia się wstępnych założeń." 

Janusz Korczak

Coaching, Szkolenia, Konsultacje