top of page
Maciek.jpg

Liczby i certyfikaty:

  • 18 lat doświadczenia trenerskiego (ponad 10 000 godzin)

  • 11 lat doświadczenia coachingowego (ponad 4000 godzin)

  • Certyfikacja II stopnia PTP oraz superwizor Metody TROP

 

W procesach rozwojowych, kluczowe jest dla mnie uruchamianie sprawczości, partnerstwa i dialogu. Towarzyszę i wspieram innych, gdy odkrywają przyjemność korzystania ze swoich mocnych stron i zasobów.  

Tworzę, animuję oraz dbam o merytorykę programów rozwojowych:

  • Od 2 lat opiekun merytoryczny Psychologicznej Akademii Lidera. Przez 4 lata opiekun merytoryczny Szkoły Coachów w Grupie TROP.

  • Od 5 lat prowadzę półroczny autorski program rozwoju kompetencji menedżerskich oraz metodycznych dla Early Stage (w programie wzięło udział ponad 300 osób).  

  • Od 4 lat prowadzę programy superwizyjne oraz interwizyjne dla pracowników NetWorkS!

  • Opiekun merytoryczny Kursu Pracy Procesowej - program realizowany przez Grupę TROP. 

Coach - certyfikat II stopnia

 

Trener - certyfikat II stopnia

Certyfikat PTP.jpg
bottom of page