top of page

Partnerzy:

Prowadziłem szkolenia,

programy rozwojowe oraz coachingi dla:

Biznes i nie tylko: TOYOTA, T-Mobile, Lidl Polska, ING Bank Śląski, BPH, Santander, mBank, NetWorkS!, Investa, Ericpol, Lekkerland Polska, Schneider Electric Polska, Grupa Fachowiec, Start People, Kompania Piwowarska, Compu Group Medical, PKN Orlen, PricewaterhouseCoopers, Investa, PORR, firmy rodzinne, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Edukacja: Early Stage, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Warszawska, Szkoła Trenerów Biznesu oraz Szkoła Coachów Grupy TROP, Psychologiczna Akademia Lidera Grupy TROP,

Zrealizowane projekty szkoleniowo-rozwojowe

 

2014:

 • cztery dni szkolenia z zakresu ""Sztuka negocjacji z użyciem strategii

  pozycyjnej oraz problemowej" dla GDDKiA. Projekt realizowany przez ASAP EDUCATION

 • dwudniowy warsztat "Dynamika procesów grupowych i konstruktywne zachowanie w konflikcie" dla Szkoły Coachów oraz Szkoły Trenerów. Program realizowany przez Grupę TROP.

 • dwudniowy warsztat "Kontakt i kontrakt" dla Szkoły Coachów oraz Szkoły Trenerów. Program realizowany przez Grupę TROP.

 • dwudniowy warsztat "Budowanie kontraktu edukacyjnego w coachingu czyli cele i metacele" dla Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP

 • jednodniowy warsztat „Wymiana doświadczeń menedżerskich” dla LIDL Polska. Projekt realizowany przez SWPS.

 • dwudniowy warsztat „Kompetencje miękkie – komunikacja, negocjacje, zarządzanie konfliktem”. Szkolenie dla kadry administracyjnej oraz dydaktycznej UMCS. Projekt realizowany przez ASAP EDUCATION.

 • dwudniowy warsztat "Praca na TU i TERAZ - trening uważności i wrażliwości". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP.

 • dwudniowy warsztat "Dynamika procesów grupowych i konstruktywne zachowanie w konflikcie". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów oraz Szkoły Trenerów Biznesu. Program realizowany przez Grupę TROP.

2013:

 • pięć dwudniowych superwizji warsztatów szkoleniowych realizowanych przez menedżerów sprzedaży ING. Program realizowany przez Grupę TROP.

 • szkolenie "Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym" dla BPH

 • dwudniowy warsztat "Praca na TU i TERAZ - trening uważności i wrażliwości". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP.

 • dwudniowy warsztat "Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu” dla kadry menedżerskiej urzędów/jednostek samorządu terytorialnego (warmia-mazury). Projekt prowadzony przez ASAP EDUCATION.

 • dwudniowy warsztat "Dynamika procesów grupowych i konstruktywne zachowanie w konflikcie". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów oraz Szkoły Trenerów Biznesu. Program realizowany przez Grupę TROP.

 • dwudniowy warsztat "Doskonalenie kompetencji trenerskich". Szkolenie dla trenerów Ericpolu. Program realizowany przez Grupę TROP.

 • dwudniowy warsztat "Doskonalenie kompetencji trenerskich". Szkolenie dla trenerów ING. Program realizowany przez Grupę TROP.

2012:

 • dwudniowy warsztat "Budowanie kontraktu edukacyjnego w coachingu, czyli cele i metacele". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP.

 • dwudniowy warsztat "Wyzwania w coachingu –sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP.

 • cztery trzydniowe warsztat "Doskonalenie umiejętności trenerskich" dla Kompanii Piwowarskiej S.A. Projekt realizowany przez Grupę TROP. 

 • dwa dwudniowe warsztat "Doskonalenie umiejętności menedżerskich" dla ORLEN Petro Tank. Projekt realizowany przez ASAP EDUCATION.

 • dwudniowy warsztat "Budowanie zespołów oraz efektywne zarządzanie nimi - doskonalenie umiejętności menedżerskich" dla CompuGroup Medical. Projekt realizowany przez ASAP EDUCATION. 

 • dwudniowy warsztat "Praca na TU i TERAZ - trening uważności i wrażliwości". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP.

 • dwudniowy warsztat "Doskonalenie współpracy i obsługi klienta wewnętrznego" dla PTC

 • jednodniowy warsztat przygotowujący menedżerów do roli opiekuna stażysty. Szkolenie dla PZU, realizowane przez Grupę TROP. 

 • czterodniowy warsztat "Trener jako moderator zmiany i rozwoju worganizacji biznesowej” dla doświadczonych trenerów. Projekt organizowany przez Grupę TROP - „Skuteczny Trener: kreatywność – zmiana – efektywność”.

 • cztery dwudniowe warsztaty "Zarządzanie zmianą" dla kadry menedżerskiej urzędów/jednostek samorządu terytorialnego. Projekt prowadzony przez ASAP EDUCATION.

 • dwudniowy warsztat "Rola i znaczenie informacji zwrotnej w procesie rozmów okresowych” dla firmy Start People.

 • „Dialog w konflikcie” dla trenerów w programie „Skuteczny Trener: kreatywność – zmiana – efektywność” (8 dni) dla Grupy TROP.

 • jednodniowy warsztat "Sztuka negocjacji" dla Politechniki Warszawskiej.

 • pięciodniowy "trening interpersonalny" w ramach Akademii TROP (Szkoła Trenerów, Szkoła Coachów) Grupa TROP.

 • trzydniowy warsztat: "Kontrakt, metody szkoleniowe, wyzwania w pracy trenera" dla Trenerów Kompanii Piwowarskiej S. A. projekt prowadzony przez Grupę TROP.

 • dwudniowy warsztat z zakresu stosowania narzędzi coachingowych "Praca na Tu i Teraz" dla uczestników Szkoły Coachów prowadzonej przez Grupę TROP.

2011:

 • dwa czterodniowe warsztaty "Dialog w konflikcie" w programie: Skuteczny Trener; kreatywność – zmiana – efektywność dla GRUPY TROP.

 • cztery dni "Doskonalenie umiejętności obsługi klienta wewnętrznego" dla T-mobile.

 • warsztat "Budowanie zespołów projektowych oraz efektywne zarządzanie nimi" dla Politechniki Warszawskiej - studia podyplomowe

 • dwa dwudniowe warsztat "Doskonalenie umiejętności coachingowych" dla Centrum Projektów Europejskich

 • dwudniowy warsztat "Autonomia i zależność" dla Grupy TROP.

 • dwudniowy warsztat "Kontrakt i Kontakt"dla Grupy TROP.

 • dwudniowy warsztat z "Komunikacji niewerbalnej" dla Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

 • dwa trzydniowe warsztat"Konstruowanie projektu szkoleniowego" dla Szkoły Trenerów EFS, Grupa TROP.

 • trzy dwudniowe warsztaty „Trening umiejętności komunikacyjnych" dla Centrum Projektów Europejskich.

 • jednodniowy warsztat "Wyzwania w pracy coacha" dla uczestników Szkoły Coachów Grupy TROP.

 • warsztat „Obecność i uważność coachingowa” dla słuchaczy Akademii Leona Koźmińskiego.

 • dwudniowy warsztat "Asertywność w pracy zawodowej" dla BGŻ.

 • dwudniowy warsztat z zakresu stosowania narzędzi coachingowych "Praca na Tu i Teraz" dla uczestników Szkoły Coachów prowadzonej przez Grupę TROP.

 • czterodniowy warsztat z zakresy stosowania nowoczesnych metod szkoleniowych dla dydaktyków Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

 • dwudniowy warsztat "Sztuka negocjacji" dla studentów SWPS.

 • dwudniowy warsztat "Budowanie efektywnych zespołów i komunikacja w zespole" dla studentów SWPS.

 • dwudniowy warsztat "Metody aktywne cześć 1” dla uczestników Szkoły Trenerów prowadzonej przez Grupę TROP.

 • jednodniowy warsztat "Sztuka negocjacji" dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 

 • współprowadzenie pięciodniowego "treningu interpersonalnego" w ramach programu "Szkoła Trenerów – Kadry dla Społeczeństwa Uczącego się" Grupa TROP 

2010:

 • Cykl Indywidualnych Konsultacji Szkoleniowych dla Koordynatorów Handlowych z zakresu "Zarządzania zespołem rozproszonym"

 • dwudniowy warsztat "Kierowanie zespołem" dla Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

 • dwudniowy warsztat "Negocjacje Biznesowe" dla Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

 • dwudniowy warsztat "Komunikacja oraz motywowanie" dla Koordynatorów Handlowych

 • trzy jednodniowe "warsztaty superwizyjne" dla Szkoły Trenerów EFS, Grupa TROP

 • cztery dwudniowe warsztaty "Sztuka negocjacji" dla SWPS

 • dwa trzydniowe warsztat"Konstruowanie projektu szkoleniowego" dla Szkoły Trenerów EFS, Grupa TROP

 • pięć dwudniowych warsztaty "Budowanie zespołów oraz efektywne kierowanie nimi" Dla SWPS

 • dwa dwudniowe warsztaty "Komunikacja bezpośrednia z elementami asertywności" dla PTC.

 • dwudniowy warsztat "Negocjacje pozycyjne oraz problemowe" dla PTC.

 • dwa dwudniowe warsztaty "Obsługa klienta wewnętrznego w kontakcie bezpośrednim - szkolenie zaawansowane"dla PTC.

 • siedem jednodniowych warsztatów "Wdrożenie nowego systemu wynagrodzeń" dla PTC

2009:

 • warsztat "Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji" dla PTC.

 • warsztat "Wstęp do sztuki argumentowania oraz efektywnej współpracy" dla PTC.

 • dwudniowy warsztat "Style zarządzania/rozwój umiejętności liderskich" w programie "KURS ŻEGLUGI WIELKIEJ – CZYLI EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W SPRZEDAŻY"  dla PTC. 

 • dwudniowy warsztat "Efektywne kierowanie zespołem, oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych"  dla PTC.

 • dwudniowy warsztat "Trening asertywności"  dla PTC.

 • dwudniowy warsztat "Obsługa klienta wewnętrznego a współpraca w zespole"  dla PTC.

 • dwudniowy warsztat "Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej" dla PTC.

 • dwudniowy warsztat "Kreatywne rozwiązywanie problemów" dla PTC.

 • cztery dwudniowe warsztaty "Formułowanie celów i metacelów, mapowanie warsztatu" dla Szkoły Trenerów EFS, Grupa TROP

 • sześciodniowy program doskonalenia umiejętności menedżerskich dla Grupy Fachowiec, "zmiana w organizacji a styl przywództwa", "doskonalenie umiejętności menedżera", "doskonalenie umiejętności negocjacyjnych"

 • sześć dwudniowych warsztatów "Metody aktywne w pracy trenera" dla Szkoły Trenerów EFS, Grupa TROP

 • Dwa dwudniowe warsztaty "Budowanie zespołów oraz efektywne kierowanie nimi" Dla SWPS

 • Pięć dwudniowych warsztatów "Sztuka negocjacji" dla studentów SWPS

 • współprowadzenie "treningu interpersonalnego" w ramach programu "Szkoła Trenerów – Kadry dla Społeczeństwa Uczącego się" Grupa TROP

 

2008:

 • Dwa dwudniowe warsztat "Psycholog jako konsultant nauczyciela ..." dla studentów SWPS

 • dwudniowy warsztat "Warsztat umiejętności wychowawczych.." dla studentów SWPS

 • Przygotowanie i przeprowadzenie programu dla osób długotrwale bezrobotnych - 91 godzin zajęć (Komunikacja interpersonalna, asertywność, negocjacje, radzenie sobie ze stresem, przedsiębiorczość). Projekt zrealizowany przez Urząd Gminy Liw, współfinansowany ze środków EFS.

 • dwudniowy warsztat "Proces grupowy podczas szkolenia" dla uczestników II edycji szkoły trenerów SPLOT prowadzonej przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP)

 • dwudniowy warsztat "Telefoniczna obsługa klienta" dla ING.

 • dwudniowy warsztat "Budowanie zespołów oraz efektywne kierowanie nimi" Dla Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

 • "Psycholog jako konsultant nauczyciela, ewaluacja w praktyce szkolnej" - dwudniowy warsztat dla studentów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 • "Trening dla trenerów - techniki pracy z grupą" cztery dwudniowe warsztaty dla PricewaterhouseCoopers

 • "Efektywne zarządzanie zespołem" warsztat dla dyrektorów departamentów Ministerstwa Gospodarki

 • dwudniowy warsztat "Budowanie zespołów oraz efektywne kierowanie nimi" Dla Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

 

2007:

 • "Efektywne kierowanie zespołem" dla menadżerów Lekkerland Polska.

 • 2 dwudniowe warsztaty "Budowanie zespołów oraz efektywne kierowanie nimi" Dla Szkoły Wyższej Psychologii Społeczne

 • "Asertywność" warsztat dla Otwartych Funduszy Inwestycyjnych

 • Cykl warsztatów „Efektywna komunikacja” dla pracowników Vattenfall – Warszawa.

 • warsztat przeprowadzony dla klas I LO na Bednarskiej rozwijający przedsiębiorczą postawę.

 

2006:

 • Cykl warsztatów „Kompetencji Społecznych” dla młodzieży bezrobotnej. Program realizowany przez Fundacje Bez Względu Na Niepogodę. www.fbwnn.free.ngo.pl

 • Cykl warsztatów dla Stowarzyszenia MONAR w programie „Uczmy się pracować zawodowo” 

 • Cykl warsztatów „Redukcji Stresu” dla Stowarzyszenia MONAR w programie „Nowy zawód – Nowe życie”. Program dla osób bezdomnych. 

 • Warsztaty „Efektywne Budowanie Zespołu”, „Aktywacja – Inspiracja” w Programie AKTYWATOR realizowanym przez AEGGE – Lublin.

 

 

2005:

 • Realizacja rocznego, autorskiego programu rozwijającego postawę przedsiębiorczości „Przedsiębiorczym być - przedsiębiorczość w praktyce”. Program przeprowadzony dla klas I LO na Bednarskiej.

 • Warsztat „Motywacja i rozwój osobisty” - „Ekspert 2005” konferencja organizowana przez SGH.

 • Warsztaty aktywizujące dla tarnowskiej młodzieży w ramach programu „Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Edukacji na Drodze Społecznych Konsultacji”, program realizowany przez UNDP. Warsztaty realizowane w ramach partnerstwa w programie GRUPY TROP. 

 • Warsztaty dla organizacji studenckich (AIESEC, ELZA, AEGEE). Realizowane tematy: telemarketing, motywowanie, budowanie zespołu. 

 • Cykl warsztatów z zakresu „planowania ścieżki rozwoju zawodowego” dla portalu www.pracuj.pl w ramach targów pracy. 

 

2004:

 • Warsztaty integracyjne dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 

 • Cykl warsztatów w ramach rocznego Programu Profilaktycznego dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Józefowie realizowanego przez GRUPĘ TROP. 

 

 

Przeprowadzone coachingi, superwizje

 

2014:

 • 22 godziny indywidualnej pracy (coachingi dla menedżerów) z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich: stosowania różnorodnych stylów zarządzania, budowania relacji biznesowych, funkcjonowania w sytuacjach trudnych, prowadzenia rozmów coachingowych z podwładnymi, motywowania i innych obszarów, które były adekwatne dla danej osoby. Projekt realizowany dla menedżerów LIDL Polska. 

 

2013:

 • 338 godzin coachingów dla menedżerów oraz specjalistów. Program realizowany dla T-mobile S.A.

 • 78 godzin supwericji pracy coachingowej oraz mentoringów służących certyfikacji. Dla uczestników Szkoły Coachów Grupy TROP. 

 

​2012:

 • 270 godzin indywidualnej pracy (coachingi dla menedżerów) z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich: stosowania różnorodnych stylów zarządzania, budowania relacji biznesowych, funkcjonowania w sytuacjach trudnych/ konfliktach, prowadzenia rozmów coachingowych z podwładnymi, motywowania i innych obszarów, które były adekwatne dla danej osoby. Program realizowany dla PTC.

 • 115 godzin indywidualnej pracy (coachingi dla specjalistów, ekspertów). Program realizowany dla PTC.

 • 16 godzin coachingu dla pracowaników ORLEN Petro Tank. Program realizwoany przez ASAP EDUCATION.

 • 76 godzin supwericji pracy coachingowej oraz mentoringów służących certyfikacji. Dla uczestników Szkoły Coachów Grupy TROP. 

 

2011:

 • 56 godzin coachingu dla menedżerów, ekspertów, specjalistów. Program realizowany dla PTC.

2010:

 • 135 godzin coachingu dla menedżerów, ekspertów, specjalistów. Program realizowany dla PTC.

bottom of page