Partnerzy:

press to zoom
press to zoom

Prowadziłem szkolenia,

programy rozwojowe oraz coachingi dla:

Biznes: T-Mobile, Lidl Polska, ING Bank Śląski, L’Oréal Polska, BPH, NetWorkS!, Ericpol, Lekkerland Polska, Schneider Electric Polska, Grupa Fachowiec, Start People, Kompania Piwowarska, CompuGroup Medical, PKN Orlen, PricewaterhouseCoopers
Edukacja: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Warszawska, Szkoła Trenerów Biznesu oraz Szkoła Coachów Grupy TROP, Personnel Training Institute

Sektor finansów publicznych:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

NGO: Fundacja Bez Względu Na Niepogodę, Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP)

Zrealizowane projekty szkoleniowo-rozwojowe

 

2014:

  • cztery dni szkolenia z zakresu ""Sztuka negocjacji z użyciem strategii

    pozycyjnej oraz problemowej" dla GDDKiA. Projekt realizowany przez ASAP EDUCATION

  • dwudniowy warsztat "Dynamika procesów grupowych i konstruktywne zachowanie w konflikcie" dla Szkoły Coachów oraz Szkoły Trenerów. Program realizowany przez Grupę TROP.

  • dwudniowy warsztat "Kontakt i kontrakt" dla Szkoły Coachów oraz Szkoły Trenerów. Program realizowany przez Grupę TROP.

  • dwudniowy warsztat "Budowanie kontraktu edukacyjnego w coachingu czyli cele i metacele" dla Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP

  • jednodniowy warsztat „Wymiana doświadczeń menedżerskich” dla LIDL Polska. Projekt realizowany przez SWPS.

  • dwudniowy warsztat „Kompetencje miękkie – komunikacja, negocjacje, zarządzanie konfliktem”. Szkolenie dla kadry administracyjnej oraz dydaktycznej UMCS. Projekt realizowany przez ASAP EDUCATION.

  • dwudniowy warsztat "Praca na TU i TERAZ - trening uważności i wrażliwości". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP.

  • dwudniowy warsztat "Dynamika procesów grupowych i konstruktywne zachowanie w konflikcie". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów oraz Szkoły Trenerów Biznesu. Program realizowany przez Grupę TROP.

2013:

  • pięć dwudniowych superwizji warsztatów szkoleniowych realizowanych przez menedżerów sprzedaży ING. Program realizowany przez Grupę TROP.

  • szkolenie "Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym" dla BPH

  • dwudniowy warsztat "Praca na TU i TERAZ - trening uważności i wrażliwości". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP.

  • dwudniowy warsztat "Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu” dla kadry menedżerskiej urzędów/jednostek samorządu terytorialnego (warmia-mazury). Projekt prowadzony przez ASAP EDUCATION.

  • dwudniowy warsztat "Dynamika procesów grupowych i konstruktywne zachowanie w konflikcie". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów oraz Szkoły Trenerów Biznesu. Program realizowany przez Grupę TROP.

  • dwudniowy warsztat "Doskonalenie kompetencji trenerskich". Szkolenie dla trenerów Ericpolu. Program realizowany przez Grupę TROP.

  • dwudniowy warsztat "Doskonalenie kompetencji trenerskich". Szkolenie dla trenerów ING. Program realizowany przez Grupę TROP.

2012:

  • dwudniowy warsztat "Budowanie kontraktu edukacyjnego w coachingu, czyli cele i metacele". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP.

  • dwudniowy warsztat "Wyzwania w coachingu –sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP.

  • cztery trzydniowe warsztat "Doskonalenie umiejętności trenerskich" dla Kompanii Piwowarskiej S.A. Projekt realizowany przez Grupę TROP. 

  • dwa dwudniowe warsztat "Doskonalenie umiejętności menedżerskich" dla ORLEN Petro Tank. Projekt realizowany przez ASAP EDUCATION.

  • dwudniowy warsztat "Budowanie zespołów oraz efektywne zarządzanie nimi - doskonalenie umiejętności menedżerskich" dla CompuGroup Medical. Projekt realizowany przez ASAP EDUCATION. 

  • dwudniowy warsztat "Praca na TU i TERAZ - trening uważności i wrażliwości". Szkolenie dla uczestników Szkoły Coachów. Program realizowany przez Grupę TROP.

  • dwudniowy warsztat "Doskonalenie współpracy i obsługi klienta wewnętrznego" dla PTC

  • jednodniowy warsztat przygotowujący menedżerów do roli opiekuna stażysty. Szkolenie dla PZU, realizowane przez Grupę TROP. 

  • czterodniowy warsztat "Trener jako moderator zmiany i rozwoju worganizacji biznesowej” dla doświadczonych trenerów. Projekt organizowany przez Grupę TROP - „Skuteczny Trener: kreatywność – zmiana – efektywność”.

  • cztery dwudniowe warsztaty "Zarządzanie zmianą" dla kadry menedżerskiej urzędów/jednostek samorządu terytorialnego. Projekt prowadzony przez ASAP EDUCATION.

  • dwudniowy warsztat "Rola i znaczenie informacji zwrotnej w procesie rozmów okresowych” dla firmy Start People.

  • „Dialog w konflikcie” dla trenerów w programie „Skuteczny Trener: kreatywność – zmiana – efektywność” (8 dni) dla Grupy TROP.

  • jednodniowy warsztat "Sztuka negocjacji" dla Politechniki Warszawskiej.

  • pięciodniowy "trening interpersonalny" w ramach Akademii TROP (Szkoła Trenerów, Szkoła Coachów) Grupa TROP.

  • trzydniowy warsztat: "Kontrakt, metody szkoleniowe, wyzwania w pracy trenera" dla Trenerów Kompanii Piwowarskiej S. A. projekt prowadzony przez Grupę TROP.

  • dwudniowy warsztat z zakresu stosowania narzędzi coachingowych "Praca na Tu i Teraz" dla uczestników Szkoły Coachów prowadzonej przez Grupę TROP.

2011:

  • dwa czterodniowe warsztaty "Dialog w konflikcie" w programie: Skuteczny Trener; kreatywność – zmiana – efektywność dla GRUPY TROP.

  • cztery dni "Doskonalenie umiejętności obsługi klienta wewnętrznego" dla T-mobile.

  • warsztat "Budowanie zespołów projektowych oraz efektywne zarządzanie nimi" dla Politechniki Warszawskiej - studia podyplomowe

  • dwa dwudniowe warsztat "Doskonalenie umiejętności coachingowych" dla Centrum Projektów Europejskich

  • dwudniowy warsztat "Autonomia i zależność" dla Grupy TROP.

  • dwudniowy warsztat "Kontrakt i Kontakt"dla Grupy TROP.

  • dwudniowy warsztat z "Komunikacji niewerbalnej" dla Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

  • dwa trzydniowe warsztat"Konstruowanie projektu szkoleniowego" dla Szkoły Trenerów EFS, Grupa TROP.

  • trzy dwudniowe warsztaty „Trening umiejętności komunikacyjnych" dla Centrum Projektów Europejskich.

  • jednodniowy warsztat "Wyzwania w pracy coacha" dla uczestników Szkoły Coachów Grupy TROP.

  • warsztat „Obecność i uważność coachingowa” dla słuchaczy Akademii Leona Koźmińskiego.

  • dwudniowy warsztat "Asertywność w pracy zawodowej" dla BGŻ.

  • dwudniowy warsztat z zakresu stosowania narzędzi coachingowych "Praca na Tu i Teraz" dla uczestników Szkoły Coachów prowadzonej przez Grupę TROP.

  • czterodniowy warsztat z zakresy stosowania nowoczesnych metod szkoleniowych dla dydaktyków Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

  • dwudniowy warsztat "Sztuka negocjacji" dla studentów SWPS.

  • dwudniowy warsztat "Budowanie efektywnych zespołów i komunikacja w zespole" dla studentów SWPS.

  • dwudniowy warsztat "Metody aktywne cześć 1” dla uczestników Szkoły Trenerów prowadzonej przez Grupę TROP.

  • jednodniowy warsztat "Sztuka negocjacji" dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 

  • współprowadzenie pięciodniowego "treningu interpersonalnego" w ramach programu "Szkoła Trenerów – Kadry dla Społeczeństwa Uczącego się" Grupa TROP 

2010:

  • Cykl Indywidualnych Konsultacji Szkoleniowych dla Koordynatorów Handlowych z zakresu "Zarządzania zespołem rozproszonym"

  • dwudniowy warsztat "Kierowanie zespołem" dla Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

  • dwudniowy warsztat "Negocjacje Biznesowe" dla Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

  • dwudniowy warsztat "Komunikacja oraz motywowanie" dla Koordynatorów Handlowych

  • trzy jednodniowe "warsztaty superwizyjne" dla Szkoły Trenerów EFS, Grupa TROP

  • cztery dwudniowe warsztaty "Sztuka negocjacji" dla SWPS

  • dwa trzydniowe warsztat"Konstruowanie projektu szkoleniowego" dla Szkoły Trenerów EFS, Grupa TROP

  • pięć dwudniowych warsztaty "Budowanie zespołów oraz efektywne kierowanie nimi" Dla SWPS

  • dwa dwudniowe warsztaty "Komunikacja bezpośrednia z elementami asertywności" dla PTC.

  • dwudniowy warsztat "Negocjacje pozycyjne oraz problemowe" dla PTC.

  • dwa dwudniowe warsztaty "Obsługa klienta wewnętrznego w kontakcie bezpośrednim - szkolenie zaawansowane"dla PTC.

  • siedem jednodniowych warsztatów "Wdrożenie nowego systemu wynagrodzeń" dla PTC

2009:

  • warsztat "Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji" dla PTC.

  • warsztat "Wstęp do sztuki argumentowania oraz efektywnej współpracy" dla PTC.

  • dwudniowy warsztat "Style zarządzania/rozwój umiejętności liderskich" w programie "KURS ŻEGLUGI WIELKIEJ – CZYLI EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W SPRZEDAŻY"  dla PTC. 

  • dwudniowy warsztat "Efektywne kierowanie zespołem, oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych"  dla PTC.

  • dwudniowy warsztat "Trening asertywności"  dla PTC.

  • dwudniowy warsztat "Obsługa klienta wewnętrznego a współpraca w zespole"  dla PTC.

  • dwudniowy warsztat "Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej" dla PTC.

  • dwudniowy warsztat "Kreatywne rozwiązywanie problemów" dla PTC.

  • cztery dwudniowe warsztaty "Formułowanie celów i metacelów, mapowanie warsztatu" dla Szkoły Trenerów EFS, Grupa TROP

  • sześciodniowy program doskonalenia umiejętności menedżerskich dla Grupy Fachowiec, "zmiana w organizacji a styl przywództwa", "doskonalenie umiejętności menedżera", "doskonalenie umiejętności negocjacyjnych"

  • sześć dwudniowych warsztatów "Metody aktywne w pracy trenera" dla Szkoły Trenerów EFS, Grupa TROP

  • Dwa dwudniowe warsztaty "Budowanie zespołów oraz efektywne kierowanie nimi" Dla SWPS

  • Pięć dwudniowych warsztatów "Sztuka negocjacji" dla studentów SWPS

  • współprowadzenie "treningu interpersonalnego" w ramach programu "Szkoła Trenerów – Kadry dla Społeczeństwa Uczącego się" Grupa TROP

 

2008:

  • Dwa dwudniowe warsztat "Psycholog jako konsultant nauczyciela ..." dla studentów SWPS

  • dwudniowy warsztat "Warsztat umiejętności wychowawczych.." dla studentów SWPS

  • Przygotowanie i przeprowadzenie programu dla osób długotrwale bezrobotnych - 91 godzin zajęć (Komunikacja interpersonalna, asertywność, negocjacje, radzenie sobie ze stresem, przedsiębiorczość). Projekt zrealizowany przez Urząd Gminy Liw, współfinansowany ze środków EFS.

  • dwudniowy warsztat "Proces grupowy podczas szkolenia" dla uczestników II edycji szkoły trenerów SPLOT prowadzonej przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP)

  • dwudniowy warsztat "Telefoniczna obsługa klienta" dla ING.

  • dwudniowy warsztat "Budowanie zespołów oraz efektywne kierowanie nimi" Dla Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

  • "Psycholog jako konsultant nauczyciela, ewaluacja w praktyce szkolnej" - dwudniowy warsztat dla studentów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

  • "Trening dla trenerów - techniki pracy z grupą" cztery dwudniowe warsztaty dla PricewaterhouseCoopers

  • "Efektywne zarządzanie zespołem" warsztat dla dyrektorów departamentów Ministerstwa Gospodarki

  • dwudniowy warsztat "Budowanie zespołów oraz efektywne kierowanie nimi" Dla Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

 

2007:

  • "Efektywne kierowanie zespołem" dla menadżerów Lekkerland Polska.

  • 2 dwudniowe warsztaty "Budowanie zespołów oraz efektywne kierowanie nimi" Dla Szkoły Wyższej Psychologii Społeczne

  • "Asertywność" warsztat dla Otwartych Funduszy Inwestycyjnych

  • Cykl warsztatów „Efektywna komunikacja” dla pracowników Vattenfall – Warszawa.

  • warsztat przeprowadzony dla klas I LO na Bednarskiej rozwijający przedsiębiorczą postawę.

 

2006:

  • Cykl warsztatów „Kompetencji Społecznych” dla młodzieży bezrobotnej. Program realizowany przez Fundacje Bez Względu Na Niepogodę. www.fbwnn.free.ngo.pl

  • Cykl warsztatów dla Stowarzyszenia MONAR w programie „Uczmy się pracować zawodowo” 

  • Cykl warsztatów „Redukcji Stresu” dla Stowarzyszenia MONAR w programie „Nowy zawód – Nowe życie”. Program dla osób bezdomnych. 

  • Warsztaty „Efektywne Budowanie Zespołu”, „Aktywacja – Inspiracja” w Programie AKTYWATOR realizowanym przez AEGGE – Lublin.

 

 

2005:

  • Realizacja rocznego, autorskiego programu rozwijającego postawę przedsiębiorczości „Przedsiębiorczym być - przedsiębiorczość w praktyce”. Program przeprowadzony dla klas I LO na Bednarskiej.

  • Warsztat „Motywacja i rozwój osobisty” - „Ekspert 2005” konferencja organizowana przez SGH.

  • Warsztaty aktywizujące dla tarnowskiej młodzieży w ramach programu „Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Edukacji na Drodze Społecznych Konsultacji”, program realizowany przez UNDP. Warsztaty realizowane w ramach partnerstwa w programie GRUPY TROP. 

  • Warsztaty dla organizacji studenckich (AIESEC, ELZA, AEGEE). Realizowane tematy: telemarketing, motywowanie, budowanie zespołu. 

  • Cykl warsztatów z zakresu „planowania ścieżki rozwoju zawodowego” dla portalu www.pracuj.pl w ramach targów pracy. 

 

2004:

  • Warsztaty integracyjne dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 

  • Cykl warsztatów w ramach rocznego Programu Profilaktycznego dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Józefowie realizowanego przez GRUPĘ TROP. 

 

 

Przeprowadzone coachingi, superwizje

 

2014:

  • 22 godziny indywidualnej pracy (coachingi dla menedżerów) z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich: stosowania różnorodnych stylów zarządzania, budowania relacji biznesowych, funkcjonowania w sytuacjach trudnych, prowadzenia rozmów coachingowych z podwładnymi, motywowania i innych obszarów, które były adekwatne dla danej osoby. Projekt realizowany dla menedżerów LIDL Polska. 

 

2013:

  • 338 godzin coachingów dla menedżerów oraz specjalistów. Program realizowany dla T-mobile S.A.

  • 78 godzin supwericji pracy coachingowej oraz mentoringów służących certyfikacji. Dla uczestników Szkoły Coachów Grupy TROP. 

 

​2012:

  • 270 godzin indywidualnej pracy (coachingi dla menedżerów) z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich: stosowania różnorodnych stylów zarządzania, budowania relacji biznesowych, funkcjonowania w sytuacjach trudnych/ konfliktach, prowadzenia rozmów coachingowych z podwładnymi, motywowania i innych obszarów, które były adekwatne dla danej osoby. Program realizowany dla PTC.

  • 115 godzin indywidualnej pracy (coachingi dla specjalistów, ekspertów). Program realizowany dla PTC.

  • 16 godzin coachingu dla pracowaników ORLEN Petro Tank. Program realizwoany przez ASAP EDUCATION.

  • 76 godzin supwericji pracy coachingowej oraz mentoringów służących certyfikacji. Dla uczestników Szkoły Coachów Grupy TROP. 

 

2011:

  • 56 godzin coachingu dla menedżerów, ekspertów, specjalistów. Program realizowany dla PTC.

2010:

  • 135 godzin coachingu dla menedżerów, ekspertów, specjalistów. Program realizowany dla PTC.