top of page

Superwizja 

 

Na superwizję zapraszam osoby, które chcą:

 • przyjrzeć się własnym zasobom w pracy coacha lub trenera

 • poszerzyć perspektywę oraz wachlarz umiejętności

 • mają wątpliwości natury etycznej 

 • mają poczucie wypalenia, bądź zmęczenia tym, co robią

 

Więcej:

Korzyści z superwizji:

 • zrównoważony rozwój własnych kompetencji

 • poznanie nowych narzędzi coachingowych

 • poprawa jakości wykonywanej pracy

 • profilaktyka wypalenia zawodowego

 • pomoc w definiowaniu swojej roli 

 • wsparcie w rozwiązywaniu dylematów etycznych

 

Przykładowe obszary superwizji:

 • dylematy związane z ujawnianiem wiedzy eksperckiej w trakcie coachingu

 • budowanie kontaktu coachingowego poprzez pytania. Kiedy służą kientowi, a kiedy uzależniają go od coacha? 

 • wsparcie w obszarze budowania konstruktywnych relacji coach-klient, np. w sytuacji, gdy klient oczekuje wskazania rozwiązań 

 • wsparcie w obszarze pracy z klientem, który chce pracować nad innym celem niż pierwotnie ustalony przez niego oraz jego przełożonego

Trenerzy mogą skorzystać z dwóch rodzajów superwizji - uczestniczącej oraz nieuczestniczącej. 

 

Korzyści z superwizji:

 • poszerzenie palety narzędzi trenerskich

 • doskonalenie warsztatu pracy i osobistego stylu

 • zwiększenie skuteczności w realizowanych projektach szkoleniowych

 • rozwój umiejętności tworzenia programów szkoleniowo-rozwojowych 

 

Przykładowe obszary superwizji: 

 • chęć wzbogacenia własnego warsztatu pracy o nowe metody

 • zwiekszenie samoświadomości w zakresie pracy na procesie grupowym

 • doskonalenie osobistego stylu trenerskiego w oparciu o zasoby (praca na mocnych stronach)

 • uwrażliwienie na potrzeby grupy oraz poszczególnych uczestników

 • zwiększenie skuteczności w osiąganiu długotrwałych efektów szkoleń - realna praca uczestników szkolenia po zakończeniu programu

 • doskonalenie umiejętności pracy metodami aktywnymi 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, ale nie wiesz, co wybrać - zapraszam na konsultacje.

 

Korzyści z konsultacji/mentoringu:

 • dookreślenie obszaru wsparcia oraz wybór adekwatnej fomy

 • uzyskanie wskazówek lub inspiracji w interesującym Cię temacie (rozwoju kompetencji menedżerskich/trenerskich/coachingowych/ osobistych)

 

Przykładowe obszary konsultacji:

 • wsparcie w planowaniu rozwoju kompetencji interpersonalnych (gdzie/jak/z kim/w jakiej formie)

 • wsparcie w dookreśleniu własnego stylu menedżerskiego oraz zdefiniowanie kierunku rozwoju

 • zaplanowanie konkretnych form działania w obszarze pracy z konfliktem 

 

Przykładowe obszary mentoringu dla coacha lub trenera:

 

 • konsultacje w obszarze planowania własnego rozwoju trenerskiego lub coachingowego - ustalenie kamieni milowych niezbędnych do osiągnięcia zdefinowanego celu

 • mentoring w zakresie budowania wiarygodności biznesowej

 • konsultacje dotyczące definiowania własnego potencjału

 • mentoring w sytuacji kryzysu zawodowego - ustalenie szczegółowego planu działania oraz wyznaczenie narzędzi jego ewaluacji

bottom of page