top of page

Szkolenia - treningi

 

Jest to jedna z efektywniejszych form uczenia się. W trakcie szkoleń masz okazję doskonalić swoje kompetencje na trzech poziomach:

 • wiedzy

 • umiejętności 

 • postawy (rozumianej jako nastawienie)

Kluczem do skuteczności szkoleń jest stworzenie grupie komfortowych warunków, tak aby każdy z uczestników mógł we własnym tempie "ekperymentować" z poznawanym materiałem. Jako trener staram się wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności do inicjowania i wspierania tego procesu. 

W trakcie szkoleń stawiam na autentyczność. W moim przekonaniu nie można wprowadzić żadnej zmiany, jesli ktoś nie jest gotowy na zaakceptowanie tego, nad czym chce pracować. Podstawą efektywnej pracy jest zatem wzajemne zaufanie - dzięki temu proces uczenia przebiega nieliniowo, a energia przeznaczana do tej pory na tworzenie swojego wizerunku zostaje wykorzystana do wprowadzania konstruktywnych zmian.

Bliska jest mi zasada ciągłej ewaluacji własnej pracy. Dlatego tak ważne jest dla mnie pytanie o pragmatykę działań i dostosowanie szkolenia do praktyki uczestników. Pozwala to na bieżąco dopasowywać szkolenie do potrzeb organizacji, a dzięki temu wpływa na trwałość rezultatów doświadczenia edukacyjnego, jakim jest szkolenie lub trening. 

Dla Kogo?

 • firm, ktore chcą dbać o rozwój kompetencji osobistych oraz menedżerskich swoich pracowników

 • osób zarządzajacych zespołami, którym zależy na utrzymaniu wysokiej jakości kluczowych kompetencji interpersonalnych wpływających na skuteczne zarządzanie

 

Przykładowy zakres szkoleń:

 • zapoznanie się z metodologią zarzadzania wg TQM - praktyczne przełożenie metody na realia organizacji/zespołu/projektu

 • skuteczne wprowadzanie zmiany na poziomie zespołu/działu/organizacji

 • wymiana doświadczeń menedżerskich w zakresie zarządzania zespołami (w szczególności wprowadzania nowych pracowników do istniejącego już zespołu) 

 • podniesienie kwalifikacji menedżerów w zakresie stosowania różnorodnych stylów zarządzania i dostosowywania ich do sytuacji/osoby

 • rozwój kompetencji menedżerów w zakresie prowadzenia rozmów (instruujących, motywujących, wspierających, dyscyplinujących, coachingowych)

 • doskonalenie umiejętności konstruktywnego zarządzania konfliktem 

Dla Kogo?

 • dla organizacji/menedżerow, kórzy chcą zadbać o rozwój swoich pracowaników w zakresie efektywnej współpracy, relizacji zadań oraz umiejętności komunikacyjnych. 

 • dla specjalistów, którzy chcą doskonalić kompetencje interpersonalne niezbędne dla efektywnego funkcjonowania w relacjach biznesowych

 

Przykładowy zakres szkoleń:

 • zarządzanie sobą w zmianie (doskonalenie umiejętności szybkiego odnajdywania się w nowych warunkach biznesowych, poznanie konstruktywnych sposobów reagowania na nowe zadania/relacje/cele)

 • doskonalenie efektywności osobistej (zarządzanie sobą w czasie, konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych oraz konfliktogennych, efektywne radzenie sobie z sytuacjami stresującymi, wypracowanie nawyków zwiększających skuteczność osobistą, dostrzeganie własnych mocnych stron i umiejętność pracy na nich)

Dla Kogo?

 • trenerów, coachów (freelancerów oraz trenerów i coachów wewnętrznych)

 • uczestników/absolwentów szkół trenerów, coachów

 

Przykładowy zakres szkoleń:

 • trening interpersonalny 

 • doskonalenie kompetencji w zakresie budowania adekwatnego kontraktu, który sprzyja efektywnemu uczeniu się*

 • przyjrzenie się kwestii autonomii i zależności w relacjach szkoleniowych lub coachingowych*

 • doskonalenie metody pracy na "TU i TERAZ"*

 • doskonalenie warsztatu pracy trenera oraz coacha - analiza sytuacji trudnych oraz wypracowanie adekwatnego sposobu reagowania w zależności od potrzeb klienta

 • wymiana doświadczeń trenerskich/ coachingowych - praca na zasobach

 • jak przejść od myślenia do działania - praktyczny wymiar doskonalenia wlasnego warsztatu pracy 

 

​* warsztaty realizowane w ramach Szkoły Trenerów Biznesu oraz Szkoły Coachów GRUPY TROP

 

bottom of page