Please reload

Dołącz

24/10/2017

W wyniku ostatniego roku intensywnej pracy z organizacjami zaobserwowałem niepokojące dysproporcje, które często przekładają się na brak poczucia sensu lub wypalenie zawodowe. Poniżej proponuję model zrównoważonego rozwoju opierający się na sztuce integrowania trzech o...

28/11/2016

Czym jest autorytet?

W poniższym tekście znajduje się kilka refleksji na temat autorytetu. Inspiracji dostarczyli mi moi klienci (lektorzy języka obcego oraz kadra menedżerska), którzy deklarowali chęć „posiadania autorytetu” w swoim środowisku. Niezależnie od pełnionej...

13/01/2015

Prowadząc coachingi często słyszę od menedżerów o wyzwaniach, z jakimi spotykają się w swojej pracy. Jednym z nich jest trudność w zawieraniu kontraktu z zespołem. Takiego kontraktu, który jednocześnie będzie autentyczny i skuteczny w budowaniu efektywnych relacji bizn...

25/08/2014

                Najprostsze rozumienie słowa konflikt oznacza zderzenie. Nie jest zatem dziwne, że większość osób z którymi rozmawiam o konflikcie utożsamia go z czymś bardzo nieprzyjemnym, wyniszczającym i niepotrzebnym. Czy można jednak...

18/07/2014

Emocje w coachingu 

Są obecne zarówno po stronie klienta, jak i coacha. Uświadomione lub nie. Wyrażone konstruktywnie lub destruktywne. Mają wreszcie różne natężenie i funkcje. Jestem przekonany, że ignorując tę część życia pozbędziemy się ważnego doradcy. Nie jest więc...

27/06/2014

W jakich momentach potrzebna jest superwizja coachowi?

Proponuję rozpatrywać takie pytanie z trzech perspektyw. Wtedy, gdy chcemy przyjrzeć się:

1) jakości swojej pracy,

2) zadbać o siebie, jako narzędzie,

3) mamy wątpliwości natury etycznej.

Wszystkie trzy perspektywy odno...

05/06/2014

(Relacja z wykładu)

W pierwszej części wykładu, podzieliłem się swoim doświadczeniem w obszarze pracy z emocjami podczas coachingu. Odwołałem się do sytuacji coachingowych, w których klient miał przestrzeń na przeżywanie własnych emocji oraz szansę na angażowanie ich w...

Please reload

  • GoldenLine.jpg
  • Facebook Classic
  • Google Classic

18/07/2014

Please reload

Ostatnie posty
Szukaj po tagach

"Zrozumienie ludzi wymaga całkowitego wyzbycia się wstępnych założeń." 

Janusz Korczak

Coaching, Szkolenia, Konsultacje