top of page

Coaching

Bardzo ważnym aspektem pracy coachingowej jest dla mnie towarzyszenie klientowi w odkrywaniu swoich zasobów. W trakcie procesu coachingowego możesz spodziewać się wsparcia w wykorzystywaniu mocnych stron do poznawania obszaru rozwoju, tak by móc adekwatnie wprowadzić zmiany w życie. Efektem jest urzeczywistnienie planów i marzeń oraz poszerzenie spektrum działania. Jest to również czas na rozwijanie kompetencji oraz ćwiczenie pożądanych przez Ciebie nawyków. Jestem przekonany, że o tym, jacy jesteśmy świadczy w dużej mierze stopień integracji tego, co robimy z tym, co myślimy.

 

 

W trakcie pracy coachingowej możesz liczyć na:

- Empatyczny kontakt oraz dyskrecję

- Wsparcie w holistycznym spojrzeniu na interesujący Cię kierunek rozwoju

- Wsparcie w urealnieniu własnych pomysłów oraz wdrożeniu ich w życie 

- Równowagę pomiędzy Myśleniem, Uczuciami a Działaniem (metodologia wypracowana przez GRUPĘ TROP)

Skierowany jest do osób, które chcą doskonalić swoją skuteczność biznesową w obszarach menedżerskich i/lub współpracy biznesowej. 

 

Cele coachingu ustalane są indywidualnie lub podczas spotkania trójstronnego (klient, przełożony, coach).

 

Przykładowe obszary pracy:

 • doskonalenie umiejętności stosowania różnorodnych stylów zarządzania z dostosowaniem ich do osób, zadań oraz strategii organizacji

 • wzmacnianie osobistych zasobów tak, by sprawniej i bardziej adekwatnie funkcjonować w relacjach biznesowych

 • budowanie dojrzałości menedżerskiej w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu

 • przygotowanie do świadomego i efektywnego wdrażania zmiany na poziomie zespołu 

Skierowany jest do osób pełniących strategiczne stanowiska menedżerskie.

 

Cele coachingu ustalane są indywidualnie w trakcie pracy coachingowej. Często, ze względu na dynamiczne zmienne, cel ewoluuje w trakcie całego procesu coachingowego. 

 

Przykładowe obszary pracy:

 • definiowanie własnego stylu zarządzania w zgodzie ze sobą oraz aktualnymi potrzebami organizacji

 • przygotowanie się do efektywnego wprowadzania kluczowych zmian dla organizacji

 • zadbanie o własny komfort i higienę pracy (równowaga pomiędzy strategicznym zarządzaniem, dbaniem o rozwój kluczowych pracowników a własnymi potrzebami)

Skierowany jest do osób, ktorych celem jest skuteczne i świadome dążenie do realizacji marzeń poprzez rozwijanie kompetencji niezbędnych w tym celu. 

 

Cele coachingu ustalane są indywidualnie w trakcie pracy coachingowej. Często ewoluują wraz z procesem coachingowym. 

 

Przykładowe obszary pracy:

 • budowanie satysfakcjonujących i konstruktywnych osobistych relacji

 • wzmocnienie samooceny poprzez urzeczywistnienie marzeń oraz pracę na własnych zasobach.

 • doskonalenie konstruktywnego funkcjonowania w sytuacjach dobrze znanych, lecz nie zawsze przyjemnych w przeżywaniu 

 • doskonalenie umiejętności koncentracji na mocnych stronach zamiast diagnozowaniu się

Klienci o coachingu

bottom of page