top of page

Klienci o coachingu

 

"Jeśli szukasz profesjonalnego, kompetentnego, zaangażowanego i uczciwego coacha to jesteś na właściwej stronie. Na początku Maciek pomógł mi wyjść z kryzysu. Pokazał drogę do uczenia się zarządzania swoimi emocjami - co jest niezwykle dla mnie cenne w każdym obszarze mojego życia. Pomógł mi odkryć moje zasoby nie tylko w roli przełożonego ale też jako człowieka. Ale najważniejszą wartością było doświadczanie, że okazywanie miękkich uczuć, swojej wrażliwości oraz słabości w roli szefa jest tak naprawdę ogromną siłą. Mam bardzo dużo wdzięczności dla Ciebie Maćku a także podziwu w jaki sposób wykonujesz swoją pracę. Dziękuję i pozdrawiam"

Katarzyna

„Spotkania coachingowe z Maciejem były dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Spotkałem się z otwartością, empatią i zainteresowaniem moimi sprawami. Pomógł mi zdiagnozować siebie i ponazywać konkretne sytuacje i zachowania nad którymi mogliśmy pracować. Dzięki treningowi, który wykonałem  mam poczucie większej pewności siebie w realizowaniu celów i sposobie komunikowania się z ludźmi w organizacji.  Maciej to osoba której można zaufać – serdecznie polecam:) "

Jacek

 

"Spotkania z Maćkiem zawsze prowadziły do nieoczekiwanych przemyśleń a potem do zaskakujących mnie samego wniosków. Wszystko dzięki intrygującej umiejętności Maćka do słuchania rozmówcy i zadawania właściwych pytań. Oraz do nazywania nienazwanego i wyszukiwania tego, co niewypowiedziane, a ważne. Cóż, po naszych spotkaniach przekonałem się, że mam w ręku atuty, których istnienia nie podejrzewałem. Maćku - dziękuję!" 

Wojciech Pawlak

 

 

"Spotkania z Maciejem pozwoliły mi jasno określić moją nową rolę w organizacji i na jakich talentach mogę ją budować. Przebieg spotkań zawsze mnie zaskakiwał: wydawało mi się, że przychodzę z niczym, że nie wiem tak naprawdę o czym chcę rozmawiać, a za każdym razem pogłębialiśmy temat mojej roli w sposób dla mnie początkowo dosyć tajemniczy. Dopiero po pewnym czasie zauważyłem, że Maciej korzystając ze swojej niewiarygodnej uważności wsłuchiwał się w to, co nie wypowiedziane dzięki czemu widział więcej niż chciałem sam zobaczyć, co z kolei pomogło mi znaleźć odpowiedzi na prawdziwe pytania i dojrzeć do konkretnych decyzji. 

 

A to, że podjęcie decyzji to dopiero początek zmian, i że ich wdrożenie zależy tylko ode mnie to już zupełnie inna historia."

Adam Kusio

 

 

"Spotkania coachingowe okazały się dla mnie bardzo cenne. Styl prowadzenia, otwartość i normalna rozmowa na bardzo wysokim poziomie umożliwiły merytoryczne poruszenie bardzo ważnych tematów. Jednym z nich była komunikacja w różnych sytuacjach, a przede wszystkim takich, gdzie strony prezentują odmienne zdanie. Innym tematem była umiejętność weryfikacji własnego stylu zarządzania tzn. tego, jakie są moje wyobrażenia na ten temat a jak jestem spostrzegana przez otoczenie i jaki może mieć to wpływ na efektywne liderowanie. Ważnym aspektem była praca na mocnych stronach. Radość z zarządzania ludźmi i chęć pogłębiania i rozwijania tego tematu odnalazła potwierdzenie w moich mocnych stronach, czyli umiejętności rozmawiania o sprawach trudnych oraz umiejętności holistycznego postrzegania działu a zarazem sprawnego radzenia sobie w sytuacjach jeden na jeden."

Justyna Drewnicka

 

 

"Nasze spotkania były dla mnie naprawdę wartościowe. Maciek zwrócił mi uwagę na pewne kwestie, nazwał po imieniu to, co wymagało doprecyzowania, zmusił do refleksji. Dzięki tym spotkaniom przeorganizowałam nieco swoją pracę, dzięki temu zwiększyła się efektywność moja – i mojego zespołu. Dziękuję."

 

Magdalena Surówka

 

"Zdobyta wiedza przekłada się u mnie obecnie na bardziej efektywne wykorzystanie czasu oraz rozwinęła umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych."

Pawel Lesiak

 

 

 

"Spotkania z Panem Maciejem Baryłką w istotny sposób przełożyły się na moją pracę. Bardzo cenne było dla mnie doświadczenie przećwiczenia rozmów, problemów, zachowań z którymi borykam się w codziennej pracy, a następnie testowanie, sprawdzanie tych zachowań w realnych sytuacjach. Dotychczas nie analizowałem pewnych zachowań i działań w pracy. Spotkanie z coachem z jednej strony pozwoliło mi zastanowić się nad sobą, a z drugiej strony nad otoczeniem oraz interakcjami, które mają miejsce. Rozwiązywanie konfliktów personalnych, wywieranie wpływu, osiąganie celu poprzez właściwe modelowanie rozmowy, motywowanie, praca na mocnych stronach to tylko niektóre aspekty, które zostały przećwiczone z coachem, a następnie z sukcesem wdrożone przeze mnie w pracy. Pracę z Panem Maciejem Baryłką oceniam bardzo pozytywnie"

 

Jeden z klientów

 

 

"Coaching był dla mnie odkryciem w obszarze ważnej roli menadżera jako relationship creator, które pokazało mi, że relacje w stosunkach służbowych odgrywają również ważną rolę i stanowią podstawę do dobrej współpracy i rozwoju całego zespołu, a przyznanie racji innym nie oznacza wcale słabości menadżera. Cały proces był dla mnie bardzo pomocny we wdrażaniu pewnych technik menadżerskich, które wykorzystuję do dziś dnia jako dobry model budowania relacji w zespole, w celu skutecznej realizacji celów biznesowych. Maciek skierował moje myślenie bardziej w stronę otwartości na ludzi, nie tylko poprzez pryzmat zadań do wykonania. Bardzo ciekawe doświadczenie i z przyjemnością brałam udział w tym treningu."

Marlena Szubińska

 

 

 

"Indywidualne spotkania coachingowe z Maciejem były dla mnie okazją do zapoznania się z zagadnieniami związanymi ze skuteczną komunikacją oraz zarządzaniem talentami. Podczas spotkań omówiliśmy sposoby/narzędzia, które pomagają w codziennym dbaniu o relacje międzyludzkie, które mogę stosować w codziennej komunikacji z współpracownikami oraz partnerami zewnętrznymi. Podczas spotkań omówiliśmy dalsze sposoby na doskonalenie obszaru kompetencji miękkich, które są istotne z punktu widzenia indywidualnego, mojego celu – bycia asertywnym liderem, gdzie pozycję buduję na posiadanych cechach personalnych."

Dawid Wróblewski 

 

 

 

"Moje wrażenie po spotkaniach jest bardzo pozytywne. Udało nam się nawiązać bardzo dobry kontakt. Coach znakomicie dopasował się do moich potrzeb i w sposób dla mnie najefektywniejszy „zmusił” do uświadomienia sobie procesów zachodzących podczas komunikacji. Jednocześnie przedstawił szereg technik i wskazówek jak rozpoznawać pojawiające się zachowania, tak abym mógł właściwie dla siebie reagować."

Bartłomiej Winiarek

 

 

 

"Spotkania z Maćkiem umożliwiły mi zrozumienie zagadnień, które są oczywiste, ale nie zawsze widoczne na pierwszy rzut oka. Dzięki bardzo owocnym rozmowom zidentyfikowałem moje wcześniejsze działania, które nie zawsze były w pełni efektywne. Zmiany w stylu mojej pracy, które wprowadzałem na bieżąco po każdym spotkaniu uświadomiły mi jak ważne są szczegóły, o których rozmawialiśmy i jak duży wpływ mają one zarówno na moją pracę jak i na pracę mojego zespołu. Maciek potrafił wysłuchać i wyciągnąć odpowiednie wnioski z omawianych przeze mnie przypadków.”

Piotr Starzyk

 

 

 

"Dla mnie osobiście praca indywidualna z Trenerem przyniosła bardzo wymierne efekty. Forma coachingu była dla mnie wyjątkowa, ponieważ mogliśmy skupić się w sposób szczery, otwarty nad moją osobą, moimi obszarami do dopracowania. Spotkania rozpoczęłam z jednym ze swoich problemów nad którym sama chciałam „zapanować”, a poprzez kolejne spotkania dochodziłam samodzielnie do zaskakujących mnie samą wniosków. To były „tylko” 4 godziny, wykorzystane co do jednej minutki i pozostawiły mnie z otwartym umysłem i planem do działania. Wiem, co mogę zrobić, wiem co było genezą mojego problemu. Wiem nad czym chcę teraz pracować.

Maciej jest Trenerem, który w sposób bardzo kulturalny przeprowadził mnie przez „bolesny” początek, zdobył moje zaufanie, był zawsze przygotowany, świetnie prowadził nasze rozmowy. W sposób naturalny prowadził spotkania, dzieląc się swoją wiedzą i otwierając mi kolejne klapki abym mogła zobaczyć, co w sobie posiadam i co warto rozwijać. 

Dziękuję."

Sylwia Księżopolska

 

 

 

"Spotkania coachingowe dały mi:

  • możliwość dostrzeżenia potencjału jaki posiadam, spojrzenie na siebie i moje relacje trochę z boku, zdystansowanie się  do siebie i  do mojej krytycznej samooceny, co znacząco zwiększyło moją pewność siebie

  • skupienie się na  mocnych stronach, praca na potencjałach, szukanie w  różnych sytuacjach tego, w czym jestem dobra, tworzenie rozwiązań w oparciu o nie, pozwoliło mi dostrzec, że w wielu sytuacjach mocne strony przeważały słabe i wystarczały do rozwiązania problemu

  • pracując nad bieżącymi problemami mogłam zastosować w życiu wypracowane rozwiązania, dzięki czemu nabrałam pewności co do skuteczności metod i założeń nad którymi pracowaliśmy

  • dostrzeżenie, że większość ograniczeń pochodzi od nas samych. 

Szkolenie uważam za jedno z bardziej efektywnych w jakich wzięłam udział."

Anna Markowska

 

 

 

 

"Podczas konsultacji z trenerem zidentyfikowaliśmy zagadnienia/obszary, w przypadku których pogłębienie wiedzy powinno przynieść istotne korzyści mojego funkcjonowania w środowisku biznesowym. Praca polegała na rozmowie, analizie przypadków, dyskusji, wymianie doświadczeń, objaśnieniu zagadnień na schematach prezentowanych przez trenera. Dodatkowo otrzymałem kilka propozycji z literatury specjalistycznej, które uporządkowały i bardzo istotnie podniosły moją wiedzę/świadomość omawianej problematyki np. komunikacji, czy też oceny i wykorzystania własnego potencjału. 

Szkolenie znacznie przekroczyło moje oczekiwania i spodziewane efekty, pozwalając rozwinąć umiejętności interpersonalne, które czasami są niedoceniane i dyskryminowane poprzez maksymalną koncentrację na rozwoju kompetencji twardych."

Krzysztof Kleczewski 

 

 

 

 

"Podczas naszych spotkań udało się nam zbudować wyjątkową relację, rodzącą emocje, relację prawdziwą, głęboką, opartą na zaufaniu, zrozumieniu, akceptacji, empatii. Te cztery godzinne sesje pomogły mi znaleźć odpowiedź na kilka ważnych kwestii. Jeśli nie dały nowej wiedzy, to przypomniały/odświeżyły to, co zgubiłam gdzieś po drodze - z całą pewnością uporządkowały i pomogły to nazwać. Dziś jestem jeszcze bardziej świadomą osobą. Maciek towarzyszył mi w drodze po cenną wiedzę. Musiałam zmierzyć się z pewnymi sytuacjami, ponazywać je, co nie było łatwe… a niekiedy i przyjemne. Jednak każda sesja czyniła mnie silniejszą. Od Maćka uczyłam się budującego sposobu nazywania sytuacji i swoich zachowań."

Ewa  Łukaszewska-Bogusz

 

 

 

"Oceniam odbyte spotkania bardzo pozytywnie. Pozwoliły mi szerzej spojrzeć na moją postawę w relacjach z innymi jak również wobec mnie samej. Dały mi możliwość praktycznego przećwiczenia, jak niektóre z tych postaw próbować zmienić, dzięki czemu staram się obecnie wdrażać je w życie. Dały mi podstawy, w jaki sposób podejść do sytuacji, gdy ktoś wymaga coś na ‘już’ a zagadnienie nie jest mi znane oraz uświadomiły mi, że można dać sobie prawo do zadawania pytań oraz braku wiedzy. Dzięki tym spotkaniom stałam się bardziej pewna siebie oraz lepiej reaguję w sytuacjach stresowych."

Jedna z klientek

 

 

 

"Spotkania z trenerem pozwoliły mi zidentyfikować i nazwać po imieniu obszary, z którymi chcę pracować. Sposób prowadzenia spotkań i zadawania podczas nich pytań ze strony trenera sprawiał, że sam dochodziłem do prawdziwych wniosków i szczerych refleksji. W mojej ocenie kontakt, jaki udało się nam nawiązać podczas trzech sesji, opierał się na zaufaniu, co zachęcało mnie do otwartości wypowiedzi. Każde spotkanie inspirowało mnie do pracy samodzielnej z zagadnieniami, które omawialiśmy podczas spotkania. Mam poczucie, że mimo mniejszej niż planowana ilości spotkań było to jedno z moich najcenniejszych doświadczeń edukacyjnych."

Tomasz Jarosz

 

 

 

"Spotkania coachingowe pomogły mi w czytelny i zrozumiały sposób przekazywać informacje. Jak i umiejętność patrzenia na „problem” z perspektywy drugiej strony. Dodatkowo dowiedziałam się, że mądre korzystanie z emocji jest możliwe. Warunkiem jest poznanie ich dynamiki oraz zrozumienie ich znaczenia. Każda emocja, przyjemna czy nieprzyjemna, ma swoją wartość. Umiem akceptować te emocje, i daję sobie prawo aby je przeżywać, właśnie po to aby konstruktywnie się nimi posługiwać i nie działać na oślep, a być w stanie poszukać mądrzejszego wyjścia z  sytuacji. Dlatego właśnie tak ważne jest rozumienie języka emocji i przyjęcie postawy uważnego słuchacza, który nie lekceważy wewnętrznych odczuć, ale stara się je zrozumieć, a następnie mądrze spożytkować. To właśnie głównie dały mi warsztaty i praca z Coachem."

Agnieszka

 

 

 

"Było to moje pierwsze szkolenie coachingowe i początkowo miałem trochę problemu, żeby przyzwyczaić się do samej formy szkolenia, ponieważ zwykle to prowadzący dyktował jego formę a tu miałem ją sam tworzyć. Kiedy już wiedziałem po co przychodzę i czego mogę się spodziewać rozmowy były ciekawe i pozwalały mi bardziej obiektywnie spojrzeć na sprawy związane z moją pracą oraz wydarzenia mające miejsce w naszej firmie. Pozwalały mi pozytywnie spojrzeć na zachodzące zmiany i szukać szans i okazji w miejscu, gdzie wcześniej widziałem zagrożenia lub problemy."

Tomasz Borkowski

 

 

 

"W wyniku spotkań z Maciejem poszerzyłem zakres wiedzy o temat aktywnego słuchania. Zdobytą wiedzę stosuję w spotkaniach z kolegami i przekuwam w doświadczenie i umiejętności. Maciej potrafi w ekologiczny sposób zainspirować uczestnika spotkań do dalszych przemyśleń, pogłębiania wiedzy i co najważniejsze do działania. Cieszę się, że miałem szansę poznać Maćka i w pełni zaangażować się w tematykę spotkań. Umiejętność aktywnego słuchania rewelacyjnie wspiera model Lidera do którego dążę."

Sucharski Piotr

 

 

 

"Był to mój pierwszy kontakt z coachingiem. Przed pierwszą sesją zadawałem sobie pytanie czy taka forma spotkań działa. Okazało się że działa i to już na pierwszej sesji. :)

W trakcie spotkań doszedłem między innymi do takich wniosków: 

  • strategia unikania, którą dotąd często stosowałem w relacjach pomiędzy ludźmi nie niesie konstruktywnych rozwiązań za sobą oraz może deprecjonować ocenę mojej osoby w oczach innych,

  • należy przede wszystkim budować wartość własną na kompetencjach, 

  • angażować inne osoby do obszarów, którymi się zajmuje, 

  • w sposób racjonalny i chłodny oceniać fakty (bez emocji, przez które  fakty mogą się zmieniać w fałszywe hipotezy).

Szczególnie z perspektywy czasu bardzo pozytywnie oceniam spotkania. Wnioski i spostrzeżenia ze spotkań staram się zawsze wykorzystywać i pamiętać o nich. Było to 5 naprawdę efektywnych godzin, których, w mojej ocenie, nie da żadne „szkolenie zbiorowe”"

Jeden z klientów

 

 

 

"To było moje pierwsze doświadczenie z Coachingiem. Po kilku sesjach z pewnością mogę stwierdzić ze był to czas pozytywnie wykorzystany.

Skupiliśmy się przede wszystkim na poszerzeniu mojej wiedzy na temat technik negocjacyjnych i mediacyjnych, wszelkich obserwacji z tym związanych oraz ich skuteczności. Dodatkowo poruszaliśmy tematy postaw podczas negocjacji czy też sytuacjach podwyższonego stresu, oraz ich wpływu na otoczenie i samego siebie. Jednocześnie identyfikując mocne strony aby je bardziej świadomie i naturalnie wykorzystywać.

Podsumowując, mogę śmiało polecić coaching wszystkim osobom, które chcą zoptymalizować swoje działanie."

Jacek

 

 

"Superwizje z Maćkiem wniosły wyższą jakość do mojej pracy jako coacha. Spotkania poszerzyły moją perspektywę jako coacha oraz stymulowały mnie do pracy nad sobą w kontekście moich coachingów.

Dziękuję."

Anna Bednarczyk

 

bottom of page